องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.101.84    
 
ควบคุมภายใน
_______________________________________________________________________________________________________
ควบคุมภายใน
 

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ข้อ 6 ประจำปี 2559

สำนักปลัด ปย.1 ปย.2

กองคลัง  ปย.1 ปย.2

กองช่าง  ปย.1 ปย.2

กองการศึกษาฯ  ปย.1  ปย.2

 รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ข้อ 6 ประจำปี 2559

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 

คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานแต่ละกอง

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ข้อ 6 ประจำปี 2560

สำนักปลัด ปย.1 ปย.2

กองคลัง  ปย.1 ปย.2

กองช่าง  ปย.1 ปย.2

กองการศึกษาฯ  ปย.1  ปย.2

 รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ข้อ 6 ประจำปี 2560

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 

คำสั่งแบ่งงาน คำสั่งแบ่งงานแต่ละกอง

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ข้อ 6 ประจำปี 2561

สำนกปลัด ปย.1 ปย.2

กองคลัง ปย.1 ปย.2

กองช่าง ปย.1 ปย.2

กองการศึกษาฯ ปย.1 ปย.2 

 รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ข้อ 6 ประจำปี 2561

ปค.1 ปค.4  ปค.5

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ประจำปี 2562

สำนกปลัด ปค.4 ปค.5

กองคลัง ปค.4 ปค.5

กองช่าง ปค.4 ปค.5

กองการศึกษาฯ ปค.4 ปค.5

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ประจำปี 2562

ปค.1 ปค.4 ปค.5

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ประจำปี 2563

สำนกปลัด ปค.4 ปค.5

กองคลัง ปค.4 ปค.5

กองช่าง ปค.4 ปค.5

กองการศึกษาฯ ปค.4 ปค.5

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ประจำปี 2563

ปค.1 ปค.4 ปค.5 ปค.6

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ประจำปี 2564

สำนกปลัด ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองคลัง ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองช่าง ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองการศึกษาฯ ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองสาธารณสุขฯ ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ประจำปี 2564

ปค.1 ปค.4 ปค.5 ปค.6 คำสั่งมอบหมายงานองค์กร

ายงานการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) ประจำปี 2565

สำนกปลัด ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองคลัง ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองช่าง ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองการศึกษาฯ ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

กองสาธารณสุขฯ ปค.4 ปค.5 คำสั่งแบ่งงานย่อย

รายงานการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ประจำปี 2565

ปค.1 ปค.4 ปค.5 ปค.6 คำสั่งมอบหมายงานองค์กร

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.