องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

3.1       การศึกษา

           -   โรงเรียนประถมศึกษา   6              แห่ง

           -   โรงเรียนมัธยมศึกษา                      2              แห่ง

           -   โรงเรียนอาชีวศึกษา                       1              แห่ง

           -   โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง              -              แห่ง

           -    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                12           แห่ง

 

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนประถมศึกษา

6

1.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก

หมู่ที่ 2

 

 

2.โรงเรียนวัดปากแพรก

หมู่ที่ 3

 

 

3.โรงเรียนวัดสระดู่บู่บำรุงวิทย์

หมู่ที่ 6

 

 

4.โรงเรียนวัดโคกป่าแพง

หมู่ที่ 7

 

 

5.โรงเรียนบ้านชำโสม

หมู่ที่ 10

 

 

6.โรงเรียนสายมิตรศึกษา

หมู่ที่ 11

โรงเรียนมัธยมศึกษา

2

1.โรงเรียนกบินทร์วิทยา

หมู่ที่ 6

 

 

2.โรงเรียนสายมิตรศึกษา

หมู่ที่ 11

 

 

3.โรงเรียนวัดโคกป่าแพง

หมู่ที่ 7

 

 

4.โรงเรียนวัดสระดู่บู่บำรุงวิทย์

หมู่ที่ 6

โรงเรียนอาชีวศึกษา

1

1.โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี

หมู่ที่ 11

 

 

3.2       สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-    วัด/สำนักสงฆ์                 8              แห่ง

           -    มัสยิด                                                1              แห่ง   

           -    ศาลเจ้า                                             -              แห่ง

           -    โบสถ์                                               -              แห่ง

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

วัด/สำนักสงฆ์

8

1.วัดทุ่งแฝก

หมู่ที่ 2

 

 

2.วัดสระดู่

หมู่ที่ 6

 

 

3.วัดโคกป่าแพง

หมู่ที่ 7

 

 

4.วัดหนองช้างลง

หมู่ที่ 4

 

 

5.วัดคลองกลาง

หมู่ที่ 11

 

 

6.วัดนางเลง

หมู่ที่ 5

 

 

7.วัดชำโสม

หมู่ที่ 10

 

 

8.วัดปากแพรก

หมู่ที่ 3

มัสยิด

1

มัสยิด

หมู่ที่ 4

3.3    สาธารณสุข

-   โรงพยาบาลของรัฐ    ขนาด        -       เตียง -              แห่ง

-   สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                              1              แห่ง

-   สถานพยาบาลเอกชน                                                     -              แห่ง

-   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                  -              แห่ง

-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   98

3.4     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-   สถานีตำรวจ                             -                        แห่ง

-   สถานีดับเพลิง                         -                        แห่ง                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.