องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
รายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน
_______________________________________________________________________________________________________
รายรับ-รายจ่ายและผลการดำเนินงาน
 

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

งบการเงินประจำเดือนตุลา่คม 2563 

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562 

รายงายผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2562 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2562 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม2562 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม2562 

 

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561

 

 

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

ายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 

รายงนผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบแสดฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.