องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
     
 
กิจกรรม
 
     
 
 
[ 15-03-2566] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบ ...   ขอเชิญท่านผู้เข้ารับบริการหรือติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566 
[ 26-12-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ...   doc120221226115123.jpg 
[ 06-12-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ ...   doc120221226114631.pdf 
[ 22-08-2565]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ ...   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
[ 05-07-2565] การดำเนินจัดโครงการส่งเสริ ...   doc120221031144329.jpg doc220221031144329.jpg 
 
[ 06-05-2565] ประกาศ เรื่อง ใช้ใช้ระเบียบอ   doc120220506095649.pdf 
[ 13-02-2565] ประกาศงดให้บริการประชาชนเป   doc120220216095325.jpg doc220220216095325.jpg 
[ 27-01-2565] ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่   ประกาศ 
[ 25-01-2565] ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ รอบที่ 2 ม.4 
[ 27-12-2564] ประกาศการออกเสียงลงคะแนนให   doc120211227155428.pdf 
 
   
[ 28-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ...   doc120230321153500.pdf 
[ 28-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ...   doc120230321153418.pdf 
[ 21-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานการเษตร) ...   doc120230321155322.pdf 
[ 20-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล ...   doc120230321160043.pdf 
[ 20-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและเสื้อเจ้าหน้าที่ ...   doc120230321155958.pdf 
[ 20-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ...   doc120230321155901.pdf 
[ 20-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ...   doc120230321155541.pdf 
[ 20-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ...   doc120230321155424.pdf 
[ 14-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ...   doc120230321155132.pdf 
[ 14-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ...   doc120230321155014.pdf 
[ 14-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ...   doc120230321154922.pdf 
[ 09-02-2566] จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ...   doc120230321154818.pdf 
 
[ 27-04-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120220428114836.ถ 
[ 30-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุ ...   doc120220404112548.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124518.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง ...   doc120220328124500.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ...   doc120220328124440.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124420.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124354.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124334.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124311.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...  
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124213.pdf 
[ 24-03-2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220328124212.pdf 
 
   
 
 
   
 
แผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี 2552-2554
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555
แผนดำเนินการประจำปี 2552
แผนดำเนินการประจำปี 2553
ความรู้เรื่องอาหาร ยาและ เครื่องสำอาง
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุ
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 
    สวัสดีครับ ขอสอบถามเรื่องศูนย์การศ... [โก]   (อ่าน : 109/ ตอบ : 0)
    สอบถามเรื่องลงทะเบียนฉีดวัคซีน... [ณัฐริกา ]   (อ่าน : 94/ ตอบ : 0)
    สอบถามเรื่องการขอถังขยะ... [เมย์]   (อ่าน : 83/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตสอบถามครับ ที่ อ.บ.ต กบินทร์ ... [สิทธิชัย]   (อ่าน : 103/ ตอบ : 0)
    สอบถามเรื่องการชำระภาษีป้าย... [อัมรินทร์ เวดดิ้ง สตูดิโอ]   (อ่าน : 115/ ตอบ : 0)
 
 
   
 
 
 
 
 
 
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติทับลาน
 
อุทยานพญานาค
อุทยานพญานาค
 
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
 
   
ข้าวโพดแปดแถว
ข้าวโพดแปดแถว
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.