องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
ข้อบังคับตำบลกบินทร์
_______________________________________________________________________________________________________
ข้อบังคับตำบลกบินทร์
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ตำบลกบินทร์ พ.ศ.2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการควบคุมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลกบินทร์ พ.ศ. 2560 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำ

ข้อบัญญัติ 

1.ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561,(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561,(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.2561

 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำ

ข้อบัญญัติ 

1.ประกาศผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561,(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561,(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.2561

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.