องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.101.84    
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

      1.1.   ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   เลขที่  99  หมู่ที่ 2   ตำบลกบินทร์   อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี

 • ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
 • ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
 • ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 • ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   มีระยะห่างจากอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ  2.5  กิโลเมตร

 • เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

เนื้อที่โดยประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   72  ตารางกิโลเมตรคิดเป็นจำนวนไร่ประมาณ   45,000   ไร่

 • ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์)

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  โดยส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน   โดยเป็นที่ลุ่มประมาณ   35 %  และเป็นที่ดอนประมาณ  65 %  ของพื้นที่ทั้งหมด 

 • จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   มีจำนวน  12  หมู่บ้าน                                                              

  ลำดับที่

  ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวนครัวเรือน

  หญิง

  ชาย

  รวม

  1

  บ้านโคกสูง

         144

   

  212

    215     427

  2

  บ้านทุ่งแฝก

  504

  710

    666  1,376

  3

  บ้านปากแพรก

  242

  370

    347     717   

  4

  บ้านหนองช้างลง

  237

  350

    349     699

  5

  บ้านนางเลง

  89

  127

    136     263

  6

  บ้านสระดู่

  1,557

  1,295

  1,193   2,488

  7

  บ้านโคกป่าแพง

  281

  403

    398     801

  8

  บ้านโนน

  852

  791

    764   1,555

  9

  บ้านท่าขี้เหล็ก

  129

  183

    181     634

  10

  บ้านชำโสม

  331

  462

    428     890

  11

  บ้านคลองกลาง

  268

  307

    327     634

  12

  บ้านริมน้ำ

  50

  105

     77     182

  รวมทั้งสิ้น

  4,675

  5,315

  5,081 10,396


 • จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มบางส่วน    6   หมู่    ได้แก่  หมู่ที่  2,4,5,8,9,12
 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน    6  หมู่     ได้แก่  หมู่ที่  1,3,6,7,10,11

 • ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนในตำบล)
  • จำนวนเทศบาล      2    แห่ง    คือ       
   • 1.  เทศบาลตำบลกบินทร์
   •  เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 • ประชากร

     มีความหนาแน่นเฉลี่ย     177    คน / ตารางกิโลเมตร                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.