องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสาวรัตนา  พงษ์ณรินทร์
นางสาวรัตนา พงษ์ณรินทร์
นักวิชาการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัตนา พงษ์ณรินทร์
นางสาวรัตนา พงษ์ณรินทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวบุญรักษา เครือทรัพย์
นางสาวบุญรักษา เครือทรัพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์  งามดี
นางสาวศิริลักษณ์ งามดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุการ
นางอำพร ศิลา
นางอำพร ศิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุนิดา ไพสมบูรณ์
นางสุนิดา ไพสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายมณเฑียร สังขนันท์
นายมณเฑียร สังขนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ทอง
นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพรนภา  สุขพิพัฒน์
นางสาวพรนภา สุขพิพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางสาวอุมาพร  พัดสุข
นางสาวอุมาพร พัดสุข
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.