องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.236.209.138    
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสาวรัตนา  พงษ์ณรินทร์
นางสาวรัตนา พงษ์ณรินทร์
นักวิชาการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัตนา พงษ์ณรินทร์
นางสาวรัตนา พงษ์ณรินทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวบุญรักษา เครือทรัพย์
นางสาวบุญรักษา เครือทรัพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์  งามดี
นางสาวศิริลักษณ์ งามดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายเดชา  เหมเพ็ชร
นายเดชา เหมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอำพร ศิลา
นางอำพร ศิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุนิดา ไพสมบูรณ์
นางสุนิดา ไพสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายมณเฑียร สังขนันท์
นายมณเฑียร สังขนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ทอง
นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพรนภา  สุขพิพัฒน์
นางสาวพรนภา สุขพิพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางสาวอุมาพร  พัดสุข
นางสาวอุมาพร พัดสุข
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.