องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายสมเกียรติ   วงค์อาษา
นายสมเกียรติ วงค์อาษา
ประธานสภาฯ
โทร 085 0635583
นายคะนอง  เสือส่วย
นายคะนอง เสือส่วย
รองประธานสภาฯ
โทร 090 9218842
พันจ่าเอกพิเศษ  คำขจร
พันจ่าเอกพิเศษ คำขจร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
โทร 081 7939842
นายเอนก   แก้วจันดา
นายเอนก แก้วจันดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 บ้านโคกสูง
โทร 0892519513
นางสาวสุนี  สืบจากมี
นางสาวสุนี สืบจากมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 บ้านทุ่งแฝก
โทร 0862649769
นายนุกูล แก้วโสนด
นายนุกูล แก้วโสนด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 บ้านปากแพรก
โทร 0811613201
นายสมเกียรติ วงษ์อาษา
นายสมเกียรติ วงษ์อาษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 บ้านหนองช้างลง
โทร 085 0635583
นางลำไย เขตุเจริญ
นางลำไย เขตุเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 บ้านนางเลง
โทร 0991174859
นายวิชาญ  เมฆมล
นายวิชาญ เมฆมล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 บ้านสระดู่
โทร 0861108541
นายฉัตรชัย  นาคบัลลังค์
นายฉัตรชัย นาคบัลลังค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 บ้านโคกป่าแพง
โทร 0822383865
นางวันเพ็ญ  สุตตสันติ์
นางวันเพ็ญ สุตตสันติ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 บ้านโนน
โทร 0895404520
นายพิทักษ์ อุตทองคำ
นายพิทักษ์ อุตทองคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก
โทร 0806400829
นายเสน่ห์ แววนำ
นายเสน่ห์ แววนำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 บ้านชำโสม
โทร 0924806839
นายเสนาะ ขุนอาษา
นายเสนาะ ขุนอาษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11บ้านคลองกลาง
โทร 0895076002
นายคะนอง เสือส่วย
นายคะนอง เสือส่วย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12บ้านริมน้ำ
โทร 0900928842
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.