องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
_______________________________________________________________________________________________________
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นายสะท้อน ประถมวงค์
นายสะท้อน ประถมวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขฯ
นางสาวสุภาพร ศรีอาราม
นางสาวสุภาพร ศรีอาราม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางวรันลักษณ์ ดารา
นางวรันลักษณ์ ดารา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนุชชิตา โคตรวงษา
นางสาวนุชชิตา โคตรวงษา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพรรณภิญญา โสภา
นางสาวพรรณภิญญา โสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวนพรัตน์ เพชรโรจน์
นางสาวนพรัตน์ เพชรโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรักศักดิ์ ชนะชัย
นายรักศักดิ์ ชนะชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)
นายสายชล จันมร์แขกหล้า
นายสายชล จันมร์แขกหล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)
นาย
นาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)
นายโกเมศ นึกสู้
นายโกเมศ นึกสู้
พนักงานประจำรถขยะ
นายโกมล นึกสู้
นายโกมล นึกสู้
พนักงานประจำรถขยะ
นายสรายุทธ มาแสง
นายสรายุทธ มาแสง
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุพจน์ จันทะอุทัย
นายสุพจน์ จันทะอุทัย
พนักงานประจำรถขยะ
นายไพศาล สมสวย
นายไพศาล สมสวย
พนักงานประจำรถขยะ
นายสายฝน จันทร์น้ำทรัพย์
นายสายฝน จันทร์น้ำทรัพย์
พนักงานประจำรถขยะ
นายวิเชษฐ์ ธรรมเจตนา
นายวิเชษฐ์ ธรรมเจตนา
พนักงานประจำรถขยะ
นายเกรียงศักดิ์ ชนะชัย
นายเกรียงศักดิ์ ชนะชัย
พนักงานประจำรถขยะ
นายธนกร มูลนา
นายธนกร มูลนา
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมรักษ์ อุปทา
นายสมรักษ์ อุปทา
พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.