องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  34.204.169.230    
 
ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________


โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ได้จัดโครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดต้นคูน)/(ตลาดสีเขียว) อบต.กบินทร์ โดยมีนายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เป็นประธานในพิธี มีผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเพลพระ รับชมพิธีรำเปิดงานจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ และกลุ่มนางรำสระดู่ หนองคล้า มีการแข่งขันประกวดสุดยอดอาหารประเภทอาหารคาว อาหารหวาน ของร้านค้าตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดต้นคูน)/(ตลาดสีเขียว)
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพหลักในการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(Green Market) ให้มีความทันสมัยสะอาดถูกหลักอนามัย
4. เพื่อส่งเสริมให้ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดต้นคูน)/(ตลาดสีเขียว) ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดอื่น ๆ
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.