องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
จดหมายข่าว
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  ประจำวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 5   17-03-2563  11
 2   โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน  ประจำวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2   18-03-2563  5
 3   โครงการสูบน้ำเข้าสระน้ำ    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการสูบน้ำเข้าสระน้ำ  ประจำวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 6   10-04-2563  1
 4   โครงการ “ตู้ปันสุข” น้ำใจคนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน    
       -  วารสารประชาสัมพันธ์โครงการ “ตู้ปันสุข” น้ำใจคนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน  ประจำวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 7   22-05-2563  1
 5   โครงการพัฒนาตลาดสีเขียว    
       -  โครงการพัฒนาตลาดสีเขียว  ประจำวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 8   16-06-2563  7
 6   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    
       -  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 9   28-08-2563  1
 7   โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.    
       -  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ประจำวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ฉบับที่ 1   13-09-2563  4
 8   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    
       -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2   19-10-2563  4
 9   ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต    
       -  ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต  doc120220323124932.pdf   23-03-2565  3
 10   ประกาศเจตนารมณ์ “แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)”    
       -  ประกาศเจตนารมณ์ “แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)”  doc120220323125041.pdf   23-03-2565  2
 11   โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.    
       -  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.   13-10-2563  0
 12   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    
       -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   19-11-2563  0
 13   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
       -  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31-03-2564  0
 14   โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน    
       -  โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน  โครงการ Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน   27-04-2564  0
 15   สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกบินทร์    
       -  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกบินทร์  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกบินทร์   31-05-2564  3
 16   ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019    
       -  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019   15-06-2564  0
 17   ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ Community Isolation    
       -  ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ Community Isolation  ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ Community Isolation   29-07-2564  4
 18   จดหมายข้าวประจำเดือน ตุลาคม 2565    
       -  ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  โครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร   03-10-2565  3
 19   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565    
       -  จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  ฉบับที่ 1 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565   01-11-2566  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.