องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  34.204.169.230    
 
ผล�ารจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการรื้อถอนและขนย้ายห้องสุขาและห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ ศูนย์พักคอย อบต.กบินทร์  doc120240216143209.pdf   29-12-2610  0  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120240216142212.pdf   24-12-2610  0  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ  doc120230810095123.pdf   07-08-2566  13  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230810095023.pdf   07-08-2566  15  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230810094832.pdf   07-08-2566  12  0
6   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410-640302-00002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230810094711.pdf   07-08-2566  11  0
7   ประการผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.52-002 จากสาย 3074 ถึงสาย 304 บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลกบินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220428114836.ถ   27-04-2565  169  8
8   ประการผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดต้นคูณ) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120220404112548.pdf   30-03-2565  203  3
9   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสระดู่  doc120220328124518.pdf   24-03-2565  221  1
10   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก  doc120220328124500.pdf   24-03-2565  189  0
11   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านริมน้ำ  doc120220328124440.pdf   24-03-2565  176  0
12   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านคลองกลาง  doc120220328124420.pdf   24-03-2565  194  2
13   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม  doc120220328124354.pdf   24-03-2565  191  0
14   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม บริเวณซอยทรัพย์เจริญ(ต่อจากเดิม)  doc120220328124334.pdf   24-03-2565  204  0
15   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม แยกซอย 4 หลังที่ว่าการอำเภอ  doc120220328124311.pdf   24-03-2565  187  2
16   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก    24-03-2565  181  0
17   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนน  doc120220328124213.pdf   24-03-2565  175  0
18   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนน  doc120220328124212.pdf   24-03-2565  176  0
19   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองช้างลง  doc120220328124147.pdf   24-03-2565  161  0
20   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001 จำนวน 5 รายการ  doc120220328122525.pdf   11-03-2565  137  0
21   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควันแบบแตเตอรี่ จำนวน 5 ชุด  doc120220328121310.pdf   11-03-2565  164  0
22   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  doc120220328111633.pdf   11-03-2565  139  0
23   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องป้องกันฯ) จำนวน 1 เครื่อง  doc120220328122834.pdf   08-03-2565  131  0
24   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ  doc120220328121945.pdf   08-03-2565  155  0
25   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220328122900.pdf   06-03-2565  174  0
26   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16,675 กล่อง  doc120220328122048.pdf   25-02-2565  162  0
27   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ  doc120220328111505.pdf   25-02-2565  138  0
28   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ-0465 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-600419-00001 จำนวน 10 รายการ  doc120220328122728.pdf   08-02-2565  142  0
29   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6006 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001  doc120220328122631.pdf   08-02-2565  144  0
30   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 405-591226-00001 จำนวน 1 รายการ  doc120220328122346.pdf   08-02-2565  160  0
31   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3854 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-610419-00001  doc120220328122658.pdf   07-02-2565  152  0
32   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0998 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-420627-00001  doc120220328122600.pdf   07-02-2565  141  0
33   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 8 บ้านโนน  doc120220328122806.pdf   04-02-2565  155  0
34   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตัดสติ๊กเกอร์ติดอคิริกชื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ  doc120220328122145.pdf   26-01-2565  149  0
35   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 14,480 กล่อง  doc120220328122118.pdf   25-01-2565  150  0
36   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 3 ปุ่มกดจ่ายน้ำ จำนวน 1 ตู้  doc120220328111435.pdf   25-01-2565  168  0
37   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้ง ขนาด 55.5 x 129 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ  doc120220328122220.5 x 129 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ   24-01-2565  154  0
38   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 19 รายการ  doc120220328111606.pdf   24-01-2565  143  0
39   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณาสุขฯ) จำนวน 3 รายการ  doc120220328111535.pdf   24-01-2565  137  0
40   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3197 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-440302-00001 จำนวน 6 รายการ  doc120220328123005.pdf   14-01-2565  156  0
41   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0997 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520623-00001 จำนวน 5 รายการ  doc120220328122931.pdf   14-01-2565  157  0
42   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  doc120220328122319.pdf   11-01-2565  161  1
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ จำนวน 1 ป้าย  doc120240221095853.pdf   00-00-543  0  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ  doc120240221095134.pdf   00-00-543  0  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6006 ปราจีนบุรี  doc120240221093958.pdf   00-00-543  0  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)หมายเลขครุภัณฑ์ 410-630909-00001 จำนวน 2 รายการ  doc120240220161927.pdf   00-00-543  0  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ติดกระจกพร้อมติดต้ัง จำนวน 1 รายการ  doc120240220161611.pdf   00-00-543  0  0
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-1590 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-570605-00001 (กองช่าง ) จำนวน 3 รายการ  doc120240220161232.pdf   00-00-543  0  0
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3197 ปราจีนบุรี  doc120240220160912.pdf   00-00-543  0  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ) จำนวน 1 รายการ  doc120240220160632.pdf   00-00-543  0  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ) จำนวน 1 รายการ  doc120240220160356.pdf   00-00-543  0  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์ สำหรับแข่งขันตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ ครั้งที่ 12 ประเภทอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 12 รายการ  doc120240220160009.pdf   00-00-543  0  0
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ  doc120240220155648.pdf   00-00-543  0  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ  doc120240220155428.pdf   00-00-543  0  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 410-600619-00002 จำนวน 3 รายการ  doc120240220144040.pdf   00-00-543  0  0
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-500303-00001 จำนวน 1 รายการ  doc120240220143606.pdf   00-00-543  0  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง  doc120240220143329.pdf   00-00-543  0  0
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณะสุขฯ ) จำนวน 1 รายการ  doc120240220142006.pdf   00-00-543  0  0
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 30,912 ถุง  doc120240220104913.pdf   00-00-543  0  0
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16,198 กล่อง  doc120240220104256.pdf   00-00-543  0  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.