องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
ผลประ�าศ�ารจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311161321.pdf   04-03-2567  5  0
2   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  doc120240311155949.pdf   29-02-2567  5  0
3   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311155840.pdf   21-02-2567  6  0
4   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 4,100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311155735.pdf   16-02-2567  5  0
5   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311155519.pdf   14-02-2567  5  0
6   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  doc120240311155336.pdf   13-02-2567  5  0
7   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ ครั้งที่ 12 ประเภทประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311155129.pdf   13-02-2567  6  0
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์พร้อมติดตั้งควบคุม และไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311154924.pdf   13-02-2567  5  0
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมติดผนังให้กับ ศพด.รร.วัดโคกป่าแพง (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311154726.pdf   12-02-2567  5  0
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทคลูเลอร์น้ำ ให้กับ ศพด.รร.วัดปากแพรก (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311154531.pdf   12-02-2567  5  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รุ่นประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2567 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311154102.pdf   12-02-2567  5  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์ สำหรับแข่งขันตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ ครั้งที่ 12 ประเภทอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 12 รายการ  doc120240220160009.pdf   12-02-2567  7  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง  doc120240220143329.pdf   12-02-2567  6  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณะสุขฯ ) จำนวน 1 รายการ  doc120240220142006.pdf   12-02-2567  5  0
15   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบตู้กระจกให้กับ ศพด.รร.บ้านชำโสม (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311154347.pdf   11-02-2567  5  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240311153652.pdf   08-02-2567  5  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-500303-00001 จำนวน 1 รายการ  doc120240220143606.pdf   08-02-2567  6  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ) จำนวน 1 รายการ  doc120240220160356.pdf   27-01-2567  5  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120240216142212.pdf   24-01-2567  7  0
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ  doc120240220155428.pdf   23-01-2567  6  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 410-600619-00002 จำนวน 3 รายการ  doc120240220144040.pdf   23-01-2567  5  0
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ  doc120240220155648.pdf   22-01-2567  7  0
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ติดกระจกพร้อมติดต้ัง จำนวน 1 รายการ  doc120240220161611.pdf   30-12-2566  7  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-1590 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-570605-00001 (กองช่าง ) จำนวน 3 รายการ  doc120240220161232.pdf   30-12-2566  5  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3197 ปราจีนบุรี  doc120240220160912.pdf   30-12-2566  6  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ) จำนวน 1 รายการ  doc120240220160632.pdf   30-12-2566  7  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ  doc120240221095134.pdf   23-12-2566  5  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6006 ปราจีนบุรี  doc120240221093958.pdf   22-12-2566  6  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าแพง บริเวณซอย 3 ถึงตากพืชผลการเกษตร  doc120240219153249.pdf   05-12-2566  6  0
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ จำนวน 1 ป้าย  doc120240221095853.pdf   03-12-2566  6  0
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 30,912 ถุง  doc120240220104913.pdf   24-10-2566  5  0
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16,198 กล่อง  doc120240220104256.pdf   29-09-2566  6  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก บริเวณกลุ่มบ้านหนองมันปลา สายบ้านนายพุทธ พลหนองหลวง ถึงบ้านนางอรทัย อาษาแข็ง  doc120240219152723.pdf   30-08-2566  4  0
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชำโสม บริเวณซอยบ้านนางครองทรัพย์ โพธิ์แก้ว  doc120240219152307.pdf   30-08-2566  6  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ  doc120230810095123.pdf   07-08-2566  17  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230810095023.pdf   07-08-2566  22  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230810094832.pdf   07-08-2566  17  1
38   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410-640302-00002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230810094711.pdf   07-08-2566  14  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบบส่งน้ำในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองคล้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่  doc120240219153032.pdf   18-07-2566  6  0
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอสูง บริเวณหนองคล้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่  doc120240219153533.pdf   14-07-2566  5  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการรื้อถอนและขนย้ายห้องสุขาและห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ ศูนย์พักคอย อบต.กบินทร์  doc120240216143209.pdf   29-01-2566  7  0
42   ประการผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.52-002 จากสาย 3074 ถึงสาย 304 บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลกบินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220428114836.ถ   27-04-2565  188  8
43   ประการผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดต้นคูณ) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120220404112548.pdf   30-03-2565  219  3
44   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสระดู่  doc120220328124518.pdf   24-03-2565  236  1
45   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก  doc120220328124500.pdf   24-03-2565  202  0
46   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านริมน้ำ  doc120220328124440.pdf   24-03-2565  192  0
47   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านคลองกลาง  doc120220328124420.pdf   24-03-2565  209  2
48   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม  doc120220328124354.pdf   24-03-2565  210  0
49   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม บริเวณซอยทรัพย์เจริญ(ต่อจากเดิม)  doc120220328124334.pdf   24-03-2565  216  0
50   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม แยกซอย 4 หลังที่ว่าการอำเภอ  doc120220328124311.pdf   24-03-2565  198  2
51   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก    24-03-2565  189  0
52   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนน  doc120220328124213.pdf   24-03-2565  198  0
53   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนน  doc120220328124212.pdf   24-03-2565  187  0
54   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองช้างลง  doc120220328124147.pdf   24-03-2565  169  0
55   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001 จำนวน 5 รายการ  doc120220328122525.pdf   11-03-2565  147  0
56   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควันแบบแตเตอรี่ จำนวน 5 ชุด  doc120220328121310.pdf   11-03-2565  175  0
57   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  doc120220328111633.pdf   11-03-2565  146  0
58   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องป้องกันฯ) จำนวน 1 เครื่อง  doc120220328122834.pdf   08-03-2565  141  0
59   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ  doc120220328121945.pdf   08-03-2565  165  0
60   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220328122900.pdf   06-03-2565  187  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.