องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  34.204.169.230    
 
มาตร�ารส่งเสริมคุณธรรม�ละความโปร่งใสในหน่วยงาน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2566  doc120240215132609.pdf   15-02-2567  2  2
2   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   01-10-2566  32  13
3   ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น    01-10-2566  36  9
4   ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร  ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร    01-10-2566  34  11
5   O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี พ.ศ.2566  รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   30-03-2566  33  7
6   O40การขับเคลื่อนจริยธรรม  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   30-03-2566  26  13
7   O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   30-03-2566  45  15
8   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี2566    17-02-2566  56  0
9   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี2565    08-03-2565  152  0
10   รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210315103541.pdf   15-03-2564  87  10
11   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    15-03-2564  125  27
12   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120210322151833.pdf   29-12-2563  79  7
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.