องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
�ารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์�ร
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   o28สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  doc120240221181119.pdf doc220240221182237.pdf   27-10-2566  8  5
2   o29สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  doc120240221180513.pdf   27-10-2566  7  0
3   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  doc120220404111235.pdf   04-03-2565  93  5
4   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์เป็่นประธาน ประกาศเจตนารมณ์  doc120220404111246.pdf   04-03-2565  83  5
5   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ “พอเพียง สุจริต โปร่งใส”  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ “พอเพียง สุจริต โปร่งใส”   19-07-2564  92  10
6   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 , กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต ของเจ้าหน้าที่   31-03-2564  106  32
7   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  การประกาศนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของรางวัลในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ   31-03-2564  108  22
8   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  กำหนดนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   31-03-2564  95  27
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.