องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  35.172.164.32    
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ  doc120230329130842.pdf   28-03-2566  43  3
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ  doc120230329130733.pdf   28-03-2566  31  2
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6006 หมายเลขครุภัณฑ์ 402-420627-00001 จำนวน 12 รายการ  doc120230329130646.pdf   22-03-2566  35  1
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานป้องกันฯ) จำวน 4 รายการ  doc120230329112420.pdf   22-03-2566  37  2
5   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ  doc120230324090938.pdf   22-03-2566  49  2
6   ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  doc120230324090812.pdf   22-03-2566  28  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิก โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของบ้านผู้สูงอายุให้เหมาะและปลอดภัย  doc120230324090344.pdf   22-03-2566  29  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านชำโสม บริเวณสายเข้าวัดชำโสม  doc120230323152838.pdf   16-03-2566  43  8
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ    15-03-2566  31  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ รายการ  doc120230324091255.pdf   15-03-2566  33  2
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านโนน บริเวณซอยแยกอัยการถึงบ้านนางพรรณี เงิเต็ม  doc120230323153820.pdf   15-03-2566  35  2
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝกบริเวณกลุ่มบ้านนาอ้อม(นายแดง) สามแยกถนนลาดยาง อบจ.เชื่อมถนน คสล.เดิม  doc120230323152703.pdf   15-03-2566  54  2
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านริมน้ำ บริเวณจากเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ ถึงถนน คสล.สายบ้านริมน้ำ ต่อจากเดิม  doc120230323153307.pdf   13-03-2566  33  2
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สีจำนวน 1 รายการ  doc120230321153500.pdf   28-02-2566  35  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ  doc120230321153418.pdf   28-02-2566  32  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 14 รายการ  doc120230323152339.pdf   23-02-2566  23  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานการเษตร) จำนวน 21 รายการ  doc120230321155322.pdf   21-02-2566  26  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน 9 รายการ  doc120230321160043.pdf   20-02-2566  30  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและเสื้อเจ้าหน้าที่ พร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลกบินทร์  doc120230321155958.pdf   20-02-2566  27  0
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ควบคุม และไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 1 รายการ  doc120230321155901.pdf   20-02-2566  40  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลกบินทร์  doc120230321155541.pdf   20-02-2566  27  0
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ จำนวน 12 รายการ  doc120230321155424.pdf   20-02-2566  31  0
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 30 รายการ  doc120230321155132.pdf   14-02-2566  24  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน(งานตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 รายการ  doc120230321155014.pdf   14-02-2566  26  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 1 รายการ  doc120230321154922.pdf   14-02-2566  32  0
26   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-610419-00001 จำนวน 3 รายการ  doc120230321154818.pdf   09-02-2566  28  0
27   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-420627-00001 จำนวน 9 รายการ  doc120230321154631.pdf   09-02-2566  29  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านชำโสม หมู่ที่ 10  doc120230321154116.pdf   24-01-2566  31  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ  doc120230321154159.pdf   20-01-2566  39  0
30   ประกวดราคาจ้างสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านโนน หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230120143942.pdf   20-01-2566  27  0
31   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120230321154532.pdf   18-01-2566  31  0
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3854 ปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ  doc120230321154032.pdf   18-01-2566  25  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  doc120230321153117.pdf   10-01-2566  31  0
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านโนน  doc120230323154139.pdf   21-12-2565  24  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง  doc120230321153331.pdf   21-12-2565  28  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็นหมายเลขครุภัณฑ์ 412-520603-0001 จำนวน 1 รายการ  doc120230321152944.pdf   21-12-2565  30  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 4 บริเวณข้างร้านค้าประชารัฐ หมู่ที่ 8 บ้านโนน  doc120230323154506.pdf   07-12-2565  36  1
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนลูกรัง ซอยบ้านนายเอกมัย ม่วงงาม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก  doc120230323154317.pdf   06-12-2565  26  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 3845 ปราจีนบุรี จำนวน 3 รายการ  doc120230321151134.pdf   17-11-2565  27  0
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด มีขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 15,351 ถุง  doc120230323153940.pdf   31-10-2565  26  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดสระดู่  doc120230323151738.pdf   31-10-2565  26  2
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0998 หมายเลขครุภัณฑ์ 402-420627-00001 จำนวน 12 รายการ  doc120230321153614.pdf   28-10-2565  29  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3197 ปราจีนบุรี จำนวน 2 รายการ  doc120230321153253.pdf   21-10-2565  27  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  doc120230321152921.pdf   11-10-2565  27  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  doc120230323152019.pdf   03-10-2565  29  1
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  doc120230321152333.pdf   03-10-2565  28  1
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากแพรก หมู่ 3  doc120230321152257.pdf   03-10-2565  30  1
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า  doc120230321152156.pdf   03-10-2565  28  0
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ  doc120230321152104.   03-10-2565  27  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดสระดู่  doc120230321151835.pdf   03-10-2565  33  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง หมู่ 8  doc120230321151657.pdf   03-10-2565  29  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านชำโสม  doc120230323151610.   03-10-2565  29  0
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง  doc120230321151530.pdf   03-10-2565  31  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ  doc120230321151348.pdf   03-10-2565  35  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม  doc120230321151258.pdf   03-10-2565  32  0
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  doc120230321151216.pdf   03-10-2565  29  0
57   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างลง กว้าง 26.00 เมตร ความยาว 46.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220421173434.pdf   05-04-2565  182  12
58   ประกาศประกวดโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.๕๒-๐๐๒ จากสาย ๓๐๗๔ ถึงสาย ๓๐๔ บ้านโนน หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220330142201.pdf   24-03-2565  165  9
59   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีลคลุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดต้นคูณ) หมูที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120220316150837.pdf   15-03-2565  265  14
60   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควันแบบแตเตอรี่ จำนวน 5 ชุด  doc120220316152516.pdf   11-03-2565  173  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.