องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สีจำนวน 1 รายการ  doc120230321153500.pdf   28-02-2566  0  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ  doc120230321153418.pdf   28-02-2566  0  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานการเษตร) จำนวน 21 รายการ  doc120230321155322.pdf   21-02-2566  0  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน 9 รายการ  doc120230321160043.pdf   20-02-2566  0  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและเสื้อเจ้าหน้าที่ พร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลกบินทร์  doc120230321155958.pdf   20-02-2566  0  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ควบคุม และไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 1 รายการ  doc120230321155901.pdf   20-02-2566  0  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลกบินทร์  doc120230321155541.pdf   20-02-2566  0  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลกบินทร์ จำนวน 12 รายการ  doc120230321155424.pdf   20-02-2566  0  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 30 รายการ  doc120230321155132.pdf   14-02-2566  0  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน(งานตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 รายการ  doc120230321155014.pdf   14-02-2566  0  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 1 รายการ  doc120230321154922.pdf   14-02-2566  0  0
12   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-610419-00001 จำนวน 3 รายการ  doc120230321154818.pdf   09-02-2566  0  0
13   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-420627-00001 จำนวน 9 รายการ  doc120230321154631.pdf   09-02-2566  0  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านชำโสม หมู่ที่ 10  doc120230321154116.pdf   24-01-2566  0  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ  doc120230321154159.pdf   20-01-2566  0  0
16   ประกวดราคาจ้างสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านโนน หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230120143942.pdf   20-01-2566  3  0
17   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120230321154532.pdf   18-01-2566  0  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3854 ปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ  doc120230321154032.pdf   18-01-2566  0  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  doc120230321153117.pdf   10-01-2566  0  0
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง  doc120230321153331.pdf   21-12-2565  0  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็นหมายเลขครุภัณฑ์ 412-520603-0001 จำนวน 1 รายการ  doc120230321152944.pdf   21-12-2565  0  0
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 3845 ปราจีนบุรี จำนวน 3 รายการ  doc120230321151134.pdf   17-11-2565  0  0
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดสระดู่  doc120230321152019.   31-10-2565  0  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0998 หมายเลขครุภัณฑ์ 402-420627-00001 จำนวน 12 รายการ  doc120230321153614.pdf   28-10-2565  0  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3197 ปราจีนบุรี จำนวน 2 รายการ  doc120230321153253.pdf   21-10-2565  0  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  doc120230321152921.pdf   11-10-2565  0  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  doc120230321152416.   03-10-2565  0  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  doc120230321152333.pdf   03-10-2565  0  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากแพรก หมู่ 3  doc120230321152257.pdf   03-10-2565  0  0
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า  doc120230321152156.pdf   03-10-2565  0  0
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ  doc120230321152104.   03-10-2565  0  0
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดสระดู่  doc120230321151835.pdf   03-10-2565  0  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง หมู่ 8  doc120230321151657.pdf   03-10-2565  0  0
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านชำโสม  doc120230321151620.pdf   03-10-2565  0  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง  doc120230321151530.pdf   03-10-2565  0  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ  doc120230321151348.pdf   03-10-2565  0  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม  doc120230321151258.pdf   03-10-2565  0  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  doc120230321151216.pdf   03-10-2565  0  0
39   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างลง กว้าง 26.00 เมตร ความยาว 46.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220421173434.pdf   05-04-2565  148  12
40   ประกาศประกวดโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.๕๒-๐๐๒ จากสาย ๓๐๗๔ ถึงสาย ๓๐๔ บ้านโนน หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220330142201.pdf   24-03-2565  142  9
41   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีลคลุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดต้นคูณ) หมูที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120220316150837.pdf   15-03-2565  233  14
42   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควันแบบแตเตอรี่ จำนวน 5 ชุด  doc120220316152516.pdf   11-03-2565  145  1
43   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001 จำนวน 5 รายการ  doc120220316152228.pdf   11-03-2565  126  1
44   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  doc120220316152125.pdf   11-03-2565  130  1
45   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ  doc120220316155650.pdf   08-03-2565  139  1
46   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องป้องกันฯ) จำนวน 1 เครื่อง  doc120220316152351.pdf   08-03-2565  128  1
47   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือกออก ตำบลกบินทร์  doc120220316160351.pdf   04-03-2565  129  1
48   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  doc120220316160132.pdf   04-03-2565  123  2
49   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ  doc120220316151819.pdf   25-02-2565  121  0
50   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16,675 กล่อง  doc120220316151722.pdf   25-02-2565  129  1
51   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 405-591226-00001 จำนวน 1 รายการ  doc120220316151146.pdf   08-02-2565  107  1
52   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ-0465 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-600419-00001 จำนวน 10 รายการ  doc120220316151022.pdf   08-02-2565  114  0
53   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6006 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001  doc120220316150553.pdf   08-02-2565  118  0
54   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3854 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-610419-00001  doc120220316150722.pdf   07-02-2565  122  0
55   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0998 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-420627-00001  doc120220316150257.pdf   07-02-2565  124  0
56   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 8 บ้านโนน  doc120220316150419.pdf   04-02-2565  113  0
57   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตัดสติ๊กเกอร์ติดอคิริกชื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ  doc120220316145552.pdf   26-01-2565  123  0
58   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 14,480 กล่อง  doc120220316144951.pdf   25-01-2565  115  0
59   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 3 ปุ่มกดจ่ายน้ำ จำนวน 1 ตู้  doc120220316152024.pdf   24-01-2565  127  0
60   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้ง ขนาด 55.5 x 129 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ  doc120220316145347.5 x 129 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ   24-01-2565  120  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.