องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567  doc120240405131234.pdf   05-04-2567  2  0
2   รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   01-04-2567  22  19
3   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567  doc120240207084157.pdf   05-02-2567  6  1
4   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566  doc120240104114323.pdf doc220240104114323.pdf   03-01-2567  19  0
5   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566  doc120231207114303.pdf   04-12-2566  9  0
6   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566  doc120231107133747.pdf   06-11-2566  12  0
7   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566  doc120231018141545.pdf   10-10-2566  25  0
8   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566  doc120230906092427.pdf   05-09-2566  16  3
9   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566  doc120230710154438.pdf   10-07-2566  38  2
10   ประกาสผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  doc120230606143802.pdf   06-06-2566  41  3
11   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566  doc120230403114008.pdf   03-04-2566  65  8
12   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   03-03-2566  74  7
13   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖   03-02-2566  92  7
14   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕   04-01-2566  90  6
15   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕   07-12-2565  103  9
16   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕  doc120221107161021.pdf   07-11-2565  130  12
17   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕   04-10-2565  121  6
18   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565  doc120220902162221.pdf   02-09-2565  129  4
19   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  doc120220804092019.pdf   03-08-2565  119  3
20   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  doc120220704153612.pdf   04-07-2565  131  4
21   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  doc120220606090721.pdf   02-06-2565  139  3
22   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  doc120220421120403.pdf   05-04-2565  129  16
23   ประการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  doc120220326153458.pdf   08-03-2565  153  7
24   ประการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565  doc120220326153417.pdf   10-02-2565  136  4
25   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔   06-01-2565  142  11
26   ประการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120220326153318.pdf   02-12-2564  132  4
27   ประการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564  doc120220326153156.pdf   02-11-2564  130  5
28   ประการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564  doc120230920132219.pdf   05-10-2564  129  74
29   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  doc120210705101415.pdf   02-07-2564  147  4
30   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  doc120210604095043.pdf   01-06-2564  149  6
31   ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564  doc120230921085842.pdf   05-05-2564  115  14
32   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  doc120230920102031.pdf   05-04-2564  148  10
33   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   03-03-2564  147  7
34   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔  ประกาศ   02-02-2564  154  5
35   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  doc120210125131806.pdf   05-01-2564  167  4
36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  doc120210329094242.pdf   03-12-2563  164  6
37   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563  doc120210329094455.pdf   02-11-2563  155  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.