องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2025]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.101.84    
 
���������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   12-04-2566  36  1
2   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   12-04-2566  40  0
3   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  doc120230215153523.pdf   15-02-2566  53  1
4   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   15-02-2566  49  9
5   ประกาศสภากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567  doc120230529144704.pdf   08-02-2566  19  2
6   การประชุมสภา ประจำปี 2565    03-12-2565  17  0
7   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  doc120221202142609.pdf   02-12-2565  97  1
8   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   11-11-2565  103  17
9   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  doc120221111145049.pdf   11-11-2565  98  1
10   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   23-09-2565  116  13
11   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  doc120221111102157.pdf   16-08-2565  122  7
12   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการแปรญัตติ ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   08-08-2565  135  15
13   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   04-08-2565  138  33
14   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  doc120230529162905.pdf   30-07-2565  18  1
15   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   30-07-2565  139  18
16   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   30-06-2565  150  5
17   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   30-06-2565  132  14
18   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ครั้งแรก ประจำปี 2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ครั้งแรก ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครั้งแรก   08-06-2565  149  3
19   ประกาศสภากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566  doc120230529144426.pdf   31-01-2565  19  3
20   ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา และระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220211095809.pdf   31-01-2565  150  2
21   การประชุมสภา ประจำปี 2564    09-09-2564  18  0
22   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  152  2
23   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   08-09-2564  149  2
24   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  148  2
25   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564   08-09-2564  134  1
26   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  152  3
27   การประชุมสภา ประจำปี 2563    16-09-2563  19  0
28   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี 2563   15-09-2563  153  1
29   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563   15-09-2563  154  0
30   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   15-09-2563  146  0
31   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   15-09-2563  152  0
32   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563   15-09-2563  152  0
33   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563   15-09-2563  150  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.