องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
รายงาน�ิจ�ารสภา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  doc120230215153523.pdf   15-02-2566  10  0
2   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   15-02-2566  10  2
3   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  doc120221202142609.pdf   02-12-2565  52  1
4   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   11-11-2565  61  10
5   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  doc120221111145049.pdf   11-11-2565  59  1
6   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   23-09-2565  71  4
7   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  doc120221111102157.pdf   16-08-2565  84  7
8   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการแปรญัตติ ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   08-08-2565  89  9
9   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   04-08-2565  92  26
10   เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565    04-08-2565  94  3
11   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   30-07-2565  83  3
12   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   30-06-2565  103  4
13   ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 4 ก.พ. 65 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   30-06-2565  88  6
14   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565    24-06-2565  100  1
15   เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   24-06-2565  96  1
16   เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565   21-06-2565  99  5
17   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ครั้งแรก ประจำปี 2565   08-06-2565  104  0
18   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครั้งแรก  doc120220211095910.pdf   31-01-2565  106  2
19   ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา และระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220211095809.pdf   31-01-2565  102  0
20   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  108  2
21   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   08-09-2564  108  2
22   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  106  2
23   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564   08-09-2564  102  1
24   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  112  3
25   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี 2563   15-09-2563  119  1
26   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563   15-09-2563  109  0
27   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   15-09-2563  105  0
28   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   15-09-2563  113  0
29   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563   15-09-2563  112  0
30   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563   15-09-2563  108  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.