องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
[25-02-2024]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567
[23-02-2024]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-11-2023]
 
โครงการ
โครงการ"ธนาคารขยะ"
[01-09-2023]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[08-06-2023]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.227.240.72    
 
รายงาน�ิจ�ารสภา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศสภากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2568  ประกาศสภากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2568   18-03-2567  5  0
2   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567   18-03-2567  4  0
3   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   18-03-2567  4  1
4   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   15-11-2566  28  1
5   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   15-11-2566  40  6
6   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   05-10-2566  44  0
7   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญวิสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญวิสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   05-10-2566  34  1
8   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566   15-09-2566  37  0
9   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  ประกาศนัดประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   15-09-2566  19  0
10   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   15-08-2566  18  0
11   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  doc120231115104231.pdf   30-06-2566  31  0
12   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   30-06-2566  31  0
13   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   12-04-2566  103  1
14   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   12-04-2566  92  0
15   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  doc120230215153523.pdf   15-02-2566  93  1
16   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   15-02-2566  92  10
17   ประกาศสภากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567  doc120230529144704.pdf   08-02-2566  69  2
18   การประชุมสภา ประจำปี 2565    03-12-2565  64  0
19   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  doc120221202142609.pdf   02-12-2565  147  1
20   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   11-11-2565  155  17
21   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  doc120221111145049.pdf   11-11-2565  155  1
22   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   23-09-2565  164  13
23   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  doc120221111102157.pdf   16-08-2565  168  7
24   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการแปรญัตติ ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   08-08-2565  178  15
25   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   04-08-2565  179  33
26   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  doc120230529162905.pdf   30-07-2565  58  1
27   การประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  เรียกประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   30-07-2565  182  18
28   ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   30-06-2565  197  5
29   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   30-06-2565  177  14
30   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ครั้งแรก ประจำปี 2565  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ครั้งแรก ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครั้งแรก   08-06-2565  198  3
31   ประกาศสภากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566  doc120230529144426.pdf   31-01-2565  80  3
32   ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา และระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220211095809.pdf   31-01-2565  205  2
33   การประชุมสภา ประจำปี 2564    09-09-2564  68  0
34   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  193  2
35   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   08-09-2564  193  2
36   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  193  2
37   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564   08-09-2564  178  1
38   รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ ประจำปี 2564  รายงานการประชุมสภา อบต.กบินทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   08-09-2564  196  3
39   การประชุมสภา ประจำปี 2563    16-09-2563  70  0
40   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี 2563   15-09-2563  198  1
41   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563   15-09-2563  203  0
42   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   15-09-2563  193  0
43   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   15-09-2563  200  0
44   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563   15-09-2563  195  0
45   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563   15-09-2563  195  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.