องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  18.206.92.240    
 
สำนักงานปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักงานปลัด
 
 
พันจ่าเอกพิเศษ คำขจร
พันจ่าเอกพิเศษ คำขจร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
นายสะท้อน ประถมวงค์
นายสะท้อน ประถมวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
น.ส.สุพรรษา ประถมวงค์
น.ส.สุพรรษา ประถมวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
พ.จ.อ.วุฒิไกร บุตรสันติ์
พ.จ.อ.วุฒิไกร บุตรสันติ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธณิต  โอกาศ
นายธณิต โอกาศ
นิติกรปฏิบัติการ
น.ส.กฤษณา เตาะครบุรี
น.ส.กฤษณา เตาะครบุรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอเทพตยา  พึ่งน้ำ
นางสาวอเทพตยา พึ่งน้ำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกมลชนก สมุทรศรี
นางสาวกมลชนก สมุทรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายทองปอนด์ บุตรดี
นายทองปอนด์ บุตรดี
พนักงานขับรถยนต์
นางรพีพร เอื้อเฟื้อ
นางรพีพร เอื้อเฟื้อ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภฤกษ์   สว่างสุข
นายศุภฤกษ์ สว่างสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุรพล  ตาท้าว
นายสุรพล ตาท้าว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นาย
นาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ)
นายสุชาติ สุขอินทร์
นายสุชาติ สุขอินทร์
คนสวน
นายนิติพงษ์ มานะทำ
นายนิติพงษ์ มานะทำ
พนักงานดับเพลิง
นายกล้วยน้ำไทย แสนวันนา
นายกล้วยน้ำไทย แสนวันนา
พนักงานขับรถยนต์
นางพัชรี ย้อยดา
นางพัชรี ย้อยดา
นักการภารโรง
นายนิทัศน์ ย้อยดา
นายนิทัศน์ ย้อยดา
ยาม
นายปฏิภาณ น้อยบล
นายปฏิภาณ น้อยบล
คนงาน(ประจำรถดับเพลิง)
นายสันต์ อินแมน
นายสันต์ อินแมน
คนงาน(ประจำรถดับเพลิง)
นายสมสกุล จันทะอุทัย
นายสมสกุล จันทะอุทัย
คนงาน(ประจำรถดับเพลิง)
นายณัฐนันท์ ไพสมบูรณ์
นายณัฐนันท์ ไพสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอ้อมใจ  ทองดี
นางสาวอ้อมใจ ทองดี
คนงาน
นางสาวเสาวนี แก้วจันดา
นางสาวเสาวนี แก้วจันดา
คนงาน
นายนิธิ ศรีวิสุทธิ์
นายนิธิ ศรีวิสุทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ)
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.