องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  35.172.164.32    
 
���������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประการผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.52-002 จากสาย 3074 ถึงสาย 304 บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลกบินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220428114836.ถ   27-04-2565  117  5
2   ประการผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดต้นคูณ) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120220404112548.pdf   30-03-2565  140  2
3   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสระดู่  doc120220328124518.pdf   24-03-2565  169  1
4   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก  doc120220328124500.pdf   24-03-2565  141  0
5   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านริมน้ำ  doc120220328124440.pdf   24-03-2565  125  0
6   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านคลองกลาง  doc120220328124420.pdf   24-03-2565  136  2
7   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม  doc120220328124354.pdf   24-03-2565  136  0
8   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม บริเวณซอยทรัพย์เจริญ(ต่อจากเดิม)  doc120220328124334.pdf   24-03-2565  153  0
9   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชำโสม แยกซอย 4 หลังที่ว่าการอำเภอ  doc120220328124311.pdf   24-03-2565  133  1
10   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านท่าขี้เหล็ก    24-03-2565  132  0
11   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนน  doc120220328124213.pdf   24-03-2565  130  0
12   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนน  doc120220328124212.pdf   24-03-2565  124  0
13   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองช้างลง  doc120220328124147.pdf   24-03-2565  116  0
14   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001 จำนวน 5 รายการ  doc120220328122525.pdf   11-03-2565  99  0
15   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควันแบบแตเตอรี่ จำนวน 5 ชุด  doc120220328121310.pdf   11-03-2565  110  0
16   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  doc120220328111633.pdf   11-03-2565  106  0
17   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องป้องกันฯ) จำนวน 1 เครื่อง  doc120220328122834.pdf   08-03-2565  96  0
18   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ  doc120220328121945.pdf   08-03-2565  113  0
19   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220328122900.pdf   06-03-2565  126  0
20   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16,675 กล่อง  doc120220328122048.pdf   25-02-2565  116  0
21   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ  doc120220328111505.pdf   25-02-2565  101  0
22   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ-0465 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-600419-00001 จำนวน 10 รายการ  doc120220328122728.pdf   08-02-2565  104  0
23   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6006 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520818-00001  doc120220328122631.pdf   08-02-2565  107  0
24   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 405-591226-00001 จำนวน 1 รายการ  doc120220328122346.pdf   08-02-2565  115  0
25   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3854 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-610419-00001  doc120220328122658.pdf   07-02-2565  110  0
26   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0998 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-420627-00001  doc120220328122600.pdf   07-02-2565  106  0
27   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 8 บ้านโนน  doc120220328122806.pdf   04-02-2565  107  0
28   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตัดสติ๊กเกอร์ติดอคิริกชื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ  doc120220328122145.pdf   26-01-2565  114  0
29   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 14,480 กล่อง  doc120220328122118.pdf   25-01-2565  116  0
30   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 3 ปุ่มกดจ่ายน้ำ จำนวน 1 ตู้  doc120220328111435.pdf   25-01-2565  119  0
31   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้ง ขนาด 55.5 x 129 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ  doc120220328122220.5 x 129 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ   24-01-2565  107  0
32   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 19 รายการ  doc120220328111606.pdf   24-01-2565  109  0
33   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณาสุขฯ) จำนวน 3 รายการ  doc120220328111535.pdf   24-01-2565  100  0
34   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3197 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-440302-00001 จำนวน 6 รายการ  doc120220328123005.pdf   14-01-2565  113  0
35   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0997 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 402-520623-00001 จำนวน 5 รายการ  doc120220328122931.pdf   14-01-2565  117  0
36   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  doc120220328122319.pdf   11-01-2565  111  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.