องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  35.172.164.32    
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19-04-2566  12  10
2   ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19-04-2566  11  7
3   ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19-04-2566  16  10
4   O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี พ.ศ.2566  รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   30-03-2566  11  5
5   O40การขับเคลื่อนจริยธรรม  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   30-03-2566  10  13
6   O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์   30-03-2566  25  15
7   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี2566    17-02-2566  35  0
8   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี2565    08-03-2565  122  0
9   รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210315103541.pdf   15-03-2564  70  9
10   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    15-03-2564  109  27
11   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120210322151833.pdf   29-12-2563  62  7
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.