องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  35.172.164.32    
 
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 6 เดือน ปี พ.ศ.2566   31-03-2566  8  12
2   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120220330155459.pdf   30-03-2565  64  28
3   การรณรงค์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  doc120220318121842.pdf   18-03-2565  62  14
4   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120220318121811.pdf   18-03-2565  57  20
5   ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณของพนักงานครู  doc120220221153535.pdf   21-02-2565  50  3
6   แจ้งเวียนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  doc120220221153303.pdf   21-02-2565  46  4
7   การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565  doc120220211155441.pdf   11-02-2565  49  2
8   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนตำบล  doc120220211151258.pdf   11-02-2565  50  3
9   ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลังประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  doc120220211151130.pdf   11-02-2565  56  4
10   การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564  doc120220211141138.pdf   11-02-2565  46  4
11   ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564  doc120220211141017.pdf   11-02-2565  49  4
12   เอกสารประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล  doc120220211140826.pdf   11-02-2565  51  4
13   การสรรหาและเลือกสรรให้บุคคลมาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  doc120220211140613.pdf   11-02-2565  46  2
14   คำสั่ง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล  doc120220211140430.pdf   11-02-2565  47  2
15   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1ประจำปี 2564  doc120220211140235.pdf   11-02-2565  43  1
16   การเลื่อนขั้นเงินเดือนนอกเหนือจากโควตาปกติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 2019  doc120220211140032.pdf   11-02-2565  47  2
17   การแต่งตั้งพนักงานครูให้ดำรงตำแหน่งในระดับวิทยฐานะ  doc120220211135813.pdf   11-02-2565  43  4
18   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  doc120220211135447.pdf   11-02-2565  51  2
19   การย้ายพนักงานและแต่งตั้งให้พนักงานดำรงตำแหน่ง  doc120220211135311.pdf   11-02-2565  50  2
20   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2  doc120220211134300.pdf   11-02-2565  44  2
21   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 -2566  doc120220211131014.pdf   11-02-2565  61  5
22   การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220211132355.pdf   11-02-2565  47  2
23   ประกาศ การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566  doc120220211113516.pdf doc220220211134023.pdf   11-02-2565  44  11
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.