องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษพิเศษต่างๆ  
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[20-03-2023]
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
[17-02-2023]
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้มาเยือน คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
[20-10-2022]
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2565
[07-10-2022]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง
[20-09-2022]
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
โครงการส่งสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ
[16-09-2022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  35.172.164.32    
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  doc120230327171917.jpg   27-03-2566  43  6
2   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566  ขอเชิญท่านผู้เข้ารับบริการหรือติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566   15-03-2566  69  5
3   ประชาสัมพันธ์การขอรับถังบรจุขยะ  doc120230329102413.jpg   27-02-2566  128  4
4   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221226115123.jpg   26-12-2565  143  37
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120221226114631.pdf   06-12-2565  164  44
6   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดประชารัฐ  doc120230329093821.docx   16-09-2565  132  1
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   22-08-2565  164  43
8   การดำเนินจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565  doc120221031144329.jpg doc220221031144329.jpg   05-07-2565  140  8
9   ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับทราบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่1  แบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับทราบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่1   17-06-2565  160  4
10   ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ จำนวน 11 เรื่อง  doc120220613152858.pdf   13-06-2565  164  4
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  doc120220530094710.pdf   30-05-2565  188  16
12   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  doc120220525131508.pdf   25-05-2565  169  0
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220524145133.pdf   24-05-2565  190  20
14   ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลกบินทร์  doc120220531100753.pdf   05-05-2565  151  0
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220523172823.pdf   02-05-2565  161  9
16   เรื่อง รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 บ้านริมน้ำ  doc120220322120914.pdf   22-03-2565  178  9
17   ประกาศงดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว  doc120220315175757.jpg   15-03-2565  171  5
18   ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริตและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  doc120220310143003.pdf   10-03-2565  175  4
19   ประชาสัมพันธ์ อบต.กบินทร์ แจ้งตารางการให้บริการเข้าเก็บขยะ รถยนต์บรรทุกให้บริการเก็บขยะมีจำนวน 3 คัน    01-03-2565  170  0
20   ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  doc120220301101528.pdf   01-03-2565  169  0
21   ประกาศงดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  doc120220216124424.jpg doc220220216124424.jpg   16-02-2565  175  2
22   ประกาศงดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว  doc120220216095547.jpg doc220220216095547.jpg   13-02-2565  160  4
23   ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏฺบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  doc120220301101234.pdf   04-02-2565  170  6
24   ประกาศสภาว่าด้วยระเบียบการให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120220211100139.pdf   31-01-2565  158  1
25   ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครั้งแรก  doc120220211100024.pdf   31-01-2565  153  0
26   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ รอบ 1  doc120211227154855.pdf   27-12-2564  171  6
27   ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ (เฉพาะสมาชิก อบต.)  doc120211227152107.pdf   27-12-2564  171  6
28   รายงานน้ำเสียในพื้นที่  doc120220614143657.pdf doc220220614143657.pdf   16-11-2564  159  3
29   รายงานน้ำเสียในพื้นที่  doc120220614143040.jpg doc220220614143040.jpg doc320220614143040.jpg doc420220614143040.jpg   25-10-2564  153  5
30   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120211006152048.pdf   06-10-2564  168  10
31   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120211006152102.pdf   06-10-2564  181  7
32   ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564  doc120211018163058.JPG   08-09-2564  182  9
33   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564  doc120211018162441.jpg   01-09-2564  176  11
34   คำสั่งประชาสัมพันธ์มอบหมายเจ้าหน้าที่นายพาณิชย์  doc120210817121858.pdf   17-08-2564  165  6
35   จัดตั้งศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  doc120210803111330.jpg doc220210803111330.jpg doc320210803111330.jpg doc420210803111330.jpg doc520210803111330.jpg doc620210803111330.jpg   23-07-2564  172  14
36   รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ  doc120210607104304.pdf   07-06-2564  201  10
37   ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลกบินทร์  doc120220531101649.pdf   31-05-2564  147  1
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  doc120210524103849.jpg   24-05-2564  227  3
39   ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาสนามกีฬา อบต.กบินทร์  doc120220520144259.jpg doc220220520144259.jpg doc320220520144259.jpg doc420220520144259.jpg   20-05-2564  143  5
40   รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ  doc120210308104812.pdf doc220210308104812.pdf   08-03-2564  239  32
41   ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ปี 2564 ครั้งแรก  doc120220601103504.58(1)   01-03-2564  142  2
42   ประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ประจำปี 2564  doc120220601100152.58   01-03-2564  137  4
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564  ประกาศ   17-02-2564  243  10
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ขอขยายเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)  doc120210129102256.pdf   29-01-2564  283  10
45   การเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี    12-01-2564  220  0
46   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  doc120210330170734.pdf   25-12-2563  192  1
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564  ประกาศ   21-12-2563  261  13
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  doc120201215131505.pdf   07-12-2563  246  11
49   ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)  doc120201201085122.pdf   26-11-2563  239  8
50   แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก  doc120210330170853.pdf   25-11-2563  177  1
51   ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  doc120201112143029.jpg   11-11-2563  235  9
52   ประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งท่อง  doc120210714171850.pdf   04-11-2563  192  21
53   ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกบินทร์  doc120210816104533.pdf   25-09-2563  175  4
54   รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร    23-09-2563  232  0
55   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563  doc120200903092156.pdf   03-09-2563  234  5
56   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120200903091809.pdf doc320200903091809.pdf doc420200903091809.pdf doc520200903091809.pdf doc620200903091809.pdf doc220200903091809.pdf   03-09-2563  222  11
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120200831164141.jpg doc220200831164141.jpg   31-08-2563  226  14
58   กิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของข้าราชการ ให้ไปในทางที่มีวินัย  doc120210816193635.jpg doc220210816193635.jpg doc320210816193635.jpg doc420210816193635.jpg doc520210816193635.jpg   16-08-2563  137  1
59   รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120200814191250.jpeg doc320200814191250.jpeg doc420200814191250.jpeg doc520200814191250.jpeg doc220200814191250.jpeg   14-08-2563  203  44
60   ประชาสัมพันธ์วันออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563  doc120201104114526.jpg   30-07-2563  177  12
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.037-283971 ต่อ 101-113 โทรสาร 037-283971 ต่อ 111 e-mail: 6250202@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.